< zpět


Dohoda mezi vedením KEA a zástupci Konzervatoře Olomouc o.p.s.
později potvrzená synodní radouNa základě výzvy hejtmana Olomouckého kraje se sešli zástupci KEA (JUDr. Simeona Zikmundová,
Mgr. Pavel Zatloukal a MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.) a zástupci Konzervatoře Olomouc o.p.s.
(Mgr. Pavel Glogar, MgA. Robert Mimra, Bc. Kateřina Vokounová a Tereza Červinková).
Jednání proběhlo dne 21. srpna 2012 v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie.

Během jednání navrhli zástupci Konzervatoře Olomouc o.p.s. založit svaz zřizovatelů,
který by zajistil KEA větší stabilitu a zároveň poskytl pedagogům i studentům KEA pocit bezpečí.
Zástupci KEA tento návrh zamítli. V dalším jednání položili zástupci KEA otázku, co by uklidnilo
situaci na konzervatoři. Mgr. Pavel Glogar řekl, že uklidněním situace na KEA by bylo bezodkladné
jmenování Františka Fialy ředitelem KEA. Po krátké poradě sdělili zástupci KEA, že Pavel Zatloukal
(stávající ředitel KEA) rezignuje na svou funkci. V dalším jednání bylo dohodnuto, že bude vyhlášen
nový konkurz podle vyhlášky č. 54/2005 Sb. Garantem výběrového řízení bude Olomoucký kraj.

Součástí dohody byl termín konání konkurzu (ten zřizovatel splnil). Dohoda obsahuje také klauzuli
týkající se statutárních zástupců, kde se píše, že „statutární zástupce by byl za druhou jednající
stranu“. V případě jmenování Františka Fialy vybere statutárního zástupce zřizovatel.
Pokud bude jmenován Pavel Zatloukal nebo nezávislý kandidát, vybírá statutárního zástupce
ředitele KEA Konzervatoř Olomouc o.p.s. Smyslem této části dohody je zajistit Konzervatoři
Olomouc o.p.s. funkci "obranného mechanismu" nebo dozorčí instance v možných sporech
mezi pedagogy/studenty a novým vedením KEA.
K dnešnímu dni nebyl nový ředitel jmenován. Zdali zřizovatel dodrží klauzuli o statutárním
zástupci není v tuto chvíli jisté. Pokud bude dohoda dodržena, vzdá se Konzervatoř Olomouc o.p.s.
svého projektu nové konzervatoře. Dále bude fungovat pouze jako pořadatel kulturních akcí
(koncertů, přednášek, kurzů apod.).
© Konzervatoř Olomouc 2012